Mitä hyödyt Innomarin palveluista?

 

Toimeksiantajille

 • toimeksiannon mukaiset, joustavasti räätälöidyt palvelut
 • paikallistuntemus ja alueelliset verkostot työllistymisen tukena
 • resursseja paneutua kuntoutujiin yksilöllisellä tasolla
 • mahdollisuus aloittaa prosessi nopeasti
 • väylä yksityisille työmarkkinoille

Työntekijälle / työnhakijalle

 • työuran jatkuminen viasta tai vammasta huolimatta
 • tukea uusiin työtehtäviin perehtymiseen
 • ammatillisen itsetunnon koheneminen ja elämänhallinnan taitojen kehittyminen
 • mahdollisuus päästä avoimille työmarkkinoille
 • lisääntyvä oma-aloitteisuus ja itsenäisyys oman työuran kehittämisessä
 • laajempi keinovalikoima ongelmallisten tilanteiden käsittelyyn

 

 

Onnistumistarinoita

Ammattitaidolla ja huolella asiakkaan tilanteeseen paneutumalla voidaan saavuttaa merkittäviä parannuksia ihmisten työkykyyn ja sitä kautta koko elämänlaatuun. Kun työkyvyttömäksi todettu ihminen löytää uusia tulevaisuudennäkymiä, kokee olevansa jälleen pystyvä ja tarpeellinen myös työelämässä, elämisen mielekkyys yleensä paranee huomattavasti. Onnistumista jokaisen kohdalla ei kuitenkaan voida taata. Suhdannetilanteet, asiakkaan omien tavoitteiden realistisuus ja asenne kuntoutukseen vaikuttavat lopputulokseen suuresti. Aina kannattaa kuitenkin käyttää mahdollisuudet hyväksi. Onnistumistarinoita on paljon ja tulee jatkuvasti lisää. Elämä on ainutkertainen ja siihen kannattaa aina panostaa.

Tässä muutamia esimerkkejä onnistuneista kuntoutuksista:

Virpi 39v. perushoitaja

Aikaisempi kuntoutussuunnitelma kuntoutujan kohdalla ei ollut toteutunut. Työeläkevakuutusyhtiön toimeksiannolla Innomari Oy:ssä sovittiin asioiden uudelleen järjestelystä, tavoiteaikataulusta ja tilanteen vauhdittamisesta. Hankittiin yhdessä terveydentilalle soveltuva työkokeilupaikka, jolla selvitettiin Virpin nykyinen toiminta- ja työkyky ennen mahdollista koulutusta. Työkokeilupaikkana oli terveyspalvelujen puhelinneuvonta. Työkokeilun jatkoksi kuntoutuja sai määräaikaisen pitkän työsopimuksen.

Mika 36v. hitsaaja

Työkokemusta ja osaamista hyödyntäen lähdimme liikkeelle etsimään uutta suuntaa. Työelämään oli tarkoitus palata työkokeilun kautta. Kuntoutujan oma kiinnostus ja perheeseen kuuluneet sijoituslapset innostivat kokeilemaan lähihoitajan tehtäviä. Mikaa kiinnosti varttuneiden nuorten lastensuojelun sektori ja tehtävät, joissa käsien rajoittunut toimintakyky ei olisi esteenä. Työkokeilun jälkeen Mika aloitti kolmevuotisen lähihoitaja koulutuksen suuntaumisalana lapset, nuoret / päihde ja mielenterveys. Työllistyminen alalle on hyvin todennäköistä, koska siellä kaivataan uutta koulutettua henkilöstöä ja erityisesti miehiä.

Heli 43v. ruokatalouden hoitaja

Helin elämäntilanteeseen tavanomaiset ratkaisut eivät olleet vaihtoehto ja entinen työ ei motivoinut. Aikaisempia tutkintoja oli myös, mutta niihin ei ollut paluuta. Hän halusi pois suorista myyntitehtävistä ja halusi hyödyntää aikaisempaa osaamistaan. Ensimmäinen työkokeilu ei tukenut riittävästi ammatillisen kuntoutuksen tavoitteita, mutta toisessa tehtävät olivat suunnitelman mukaiset ja sopivassa määrin haasteelliset. Kuntoutuminen jatkuu edelleen ja työkokeilun päätteeksi sovittu kaupanalan määräaikainen työsopimus tukee ammattillista kuntoutusta.

Pertti 53v. sähköasentaja

Kuntoutuja oli asennoitunut siihen, että hänen työuransa oli tehty ja toimintakyky oli eläkeukon tasoa. Pertti näki uhkakuvia terveydelleen ja elämälleen, kun pohdittiin erilaisia koulutusvaihtoehtoja työuran jatkamiseen. Hänelle soveltui parhaiten sopivasti rasittava päivätyö. Työkokeilupaikka järjestyi työtekniikan alalta, jossa oli mahdollisuus myös kouluttautua 2 vuotisella oppisopimuksella asiantuntijatehtäviin. Pertti sai taloudelliseksi tueksi koulutusrahan koko koulutuksen ajalle ja kilometrikorvaukset kodin ja opiskelupaikan välille.

Jouni 45v. laitosmies

Jounilla oli takanaan pitkä työura saman yrityksen palveluksessa, kunnes yritys lakkautti toimintansa. Jouni aloitti kouluttautumisen uuteen ammattiin verkko-opiskeluna. Opiskelu vaati harjoittelupaikan, jota ei kuitenkaan yrityksistä huolimatta löytynyt. Työhönvalmentajan avulla kiinnostuksen kohteet ja taidot puntarointiin uudelleen. Jouni innostui oppisopimuksesta väylänä uuteen ammattiin ja hän työllistyikin oppisopimuksella uudelle alalle.

Tiina 38v. tarjoilija

Kuntoutuja oli aktiivinen oman työllistymisen suhteen ja oli löytänyt työkokeilupaikan päiväkodilta. Työeläkevakuutusyhtiö ei kuitenkaan puoltanut työkokeilua vaan oli sitä mieltä, että Tiinan nykyinen epätasapainossa oleva terveydentila ei sovellu kyseiseen työtehtäviin. Kuntoutuja haki myös yhteishaussa terveydentilalle soveltuvia koulutuksia. Ammatillisena kuntoutuksena hänelle tuettiin työkokeilua ja sellainen löytyi matkailualalta. Ilokseen Tiina huomasi, että voi hyödyntää kielitaitoaan ja asiakaspalveluosaamistaan uusissa tehtävissä. Työkokeilun jatkoksi hän pääsi työnantajan täydennyskoulutukseen ja sai jatkoa alkaneeseen työsuhteeseen.

Päivi 32v. vartija

Päivillä oli uusi toimiala hukassa. Kuntoutuminen oli vielä kesken, hän oli menossa vielä selän vuoksi laitoskuntoutukseen. Hänellä oli kuntoutustuki katkolla, hänen oli joko haettava työpaikkaa vajaakuntoisena tai selvitettävä tulevien ansiosidonnaisten päivärahojen määrä. Ammatillisen kuntoutuksen avulla Päivi innostui useista työkokeiluvaihtoehdoista, sai useita haastattelukutsuja. Työkokeilupaikka valikoitui perhekotityön parista. Työkokeilun päättyessä kuntoutuja oli motivoitunut vaihtamaan alaa ja hakeutui suorittamaan avoimessa ammattikorkeakoulussa opintopisteitä tulevaa koulutushakua ja alanvaihtoon tähtäävää koulutusta varten.

Jarkko 35v. kylmäkoneistaja

Tavoitteena oli oppisopimuspaikan löytyminen työkyvyn aleneman vuoksi, koska entiseen työhön ei ollut enää paluuta. Koulutussuunnitelmaa rakennettiin yhdessä ja selvitettiin kemian teollisuuden (prosessinhoitajan) tutkintovaatimusten mukaan. Opintoihin liittyneen käytännön työn Jarkko suoritti tulevan työnantajan palveluksessa ja teoriaosuudet lähialueen ammattikoulussa henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Jarkko sai pysyvän työsuhteen oppisopimuskoulutuksen jatkoksi.