Käytämme evästeitä parantaaksemme palveluamme.
Lue lisää

ONNISTUMISTARINOITA

Vilma 48 v. tarjoilija

Suunnitelmana oli kouluttautuminen uudelle alalle, koska entiseen työhön ei ollut paluuta vaikean sairauden jälkitilasta johtuen ja työnantajalla ei ollut tarjota soveltuvaa työtä. Työhönpaluun suunnitelma eteni kuntoutujan toiveita kuunnellen. Työpaikkakuntoutus toimistotyössä osoittautui terveydelle sopivaksi ja Vilma pääsi opiskelemaa taloushallintoa koulutussopimuksella työkokeilupaikkaansa. Työllistyminen näytti valoisalta tuoreelle talousosaajalle.

PALVELUMME

Ammatillisen kuntoutuksen palveluita

 • Haastattelut ja asiakkaan tilanteen arviointi
 • Työhönpaluu- ja kuntoutussuunnitelmat
 • Työkokeilujen järjestäminen
 • Yrittäjävalmennus

Tarjoamme myös muita ammatillisen kuntoutuksen palveluita työeläkevakuutus- ja tapaturmavakuutusyhtiöille. Työtapamme on yksilöllinen, joustava ja tuloksellinen. Meillä on vankka kokemus eri alojen kuntoutujien työhönpaluun tukemisessa. 

Ammatillinen kuntoutus tarjoaa kuntoutujille mahdollisuuksia oppia uusia toimintatapoja, hyödyntää Innomarin asiantuntemusta alueellisesta työmarkkinatilanteesta ja työstää prosessia tiimityönä. Onnistuneella prosessilla pystytään merkittävästi edistämään terveyttä tai kuntoutumista ja mahdollistaa työuran jatkumisen. 

HYÖDYT

Toimeksiantajille

 • Toimeksiannon mukaiset, joustavasti räätälöidyt palvelut
 • Paikallistuntemus ja alueelliset verkostot työllistymisen tukena
 • Resursseja paneutua kuntoutujiin yksilöllisellä tasolla
 • Mahdollisuus aloittaa prosessi nopeasti
 • Väylä yksityisille työmarkkinoille

Työntekijälle / työnhakijalle

 • työuran jatkuminen viasta tai vammasta huolimatta
 • tukea uusiin työtehtäviin perehtymiseen
 • ammatillisen itsetunnon koheneminen ja elämänhallinnan taitojen kehittyminen
 • mahdollisuus päästä avoimille työmarkkinoille
 • lisääntyvä oma-aloitteisuus ja itsenäisyys oman työuran kehittämisessä
 • laajempi keinovalikoima ongelmallisten tilanteiden käsittelyyn