Käytämme evästeitä parantaaksemme palveluamme.
Lue lisää

 

Ota yhteyttä

Innomari Oy

Oulu:
Puistokatu 24 C 4
90120 OULU
Info(at)innomari.fi

Pudasjärvi:
Oksanperäntie 312
93280 PUDASJÄRVI

 

 

Marianne Miettunen
Kuntoutuspäällikkö
p. 040 578 8113
marianne.miettunen(at)innomari.fi

Pasi Riihiaho
Työkykyvalmentaja
p. 040 708 2996
pasi.riihiaho(at)innomari.fi

Aila Oikarinen
Työkykyvalmentaja
p. 050 470 6784
aila.oikarinen(at)innomari.fi

Ota yhteyttä lomakkeella:

 

Aihe:
Nimi:
Yritys:
Puhelin:
Sähköposti:
Viesti:

 

Ajo-ohjeet

 

Oulussa sijaintimme on keskustan tuntumassa Heinäpään kaupunginosassa. Paras tapa tulla paikalle kaupungin ulkopuolelta on ajaa moottoritieltä ulos etelästä tullessa Kaukovainion liittymästä tai pohjoisesta tullessa Äimäraution liittymästä. Poikkimaantietä pitkin jatkaa matkaa kohti keskustaa ja käännös Limingantielle, jota pitkin edelleen kohti keskustaa ja Puistokatua. Limingantullin Prisma on hyvä maamerkki etelästä tulleessa eli siitä ohitse. Puistokadulla ei ole paikoitustilaa, joten kadulta tulee kääntyä kolmannesta valoristeyksestä vasemmalle, Torikadulle, jonka varrella on ilmaista pysäköintitilaa. Huomioithan, että sisäänkäynti on sisäpihan puolelta.

 

 

 

 

 

Kuntoutujien asiakasrekisteri

INNOMARI OY

Y-TUNNUS 1977538-3

Kuntoutujien asiakastietojen käsittely- ja ylläpitorekisteri

 

REKISTERISELOSTE / INFORMOINTILOMAKE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §, 24 §

22.11.2019

 

1. Rekisterinpitäjä

INNOMARI Oy

Puistokatu 24 C 4, 90120 OULU

Puhelin 040 578 8113

 

2.  Tietosuojaan liittyvät yhteydenotot

StaffPoint-konserni
Tietosuoja-asioista vastaava
tietosuoja@staffpoint.fi
vaihde: 030 047 2000

 

3. Rekisterin nimi

Kuntoutujien asiakastietojen käsittely- ja ylläpitorekisteri

(Sisäinen suljettu verkko ja Kuntoutunet)

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Ammatilliseen kuntoutukseen tulevien/olevien henkilöiden kuntoutuksen suunnittelua, toteutusta ja jatkuvuutta varten (Henkilötietolaki 8 §).

Tietoja käsitellään potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä annetun asetuksen (99/2001) mukaan.

 

5. Rekisterin tietosisältö

- nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ammatti

- toimeksiannossa saatu kuntoutuspäätös ja sen mukana saadut asiakirjat

- kuntoutukseen liittyvät muut kuntoutujan luvalla hankitut asiakirjat

- opinto- ja työtodistukset

- kuntoutukseen liittyvät yhteydenotot

- sopimukset

- kuntoutuksesta laaditut selosteet (alkuhaastattelu, suunnitelma ja yhteenveto)

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

- palvelun tilaajalta saadut tiedot

- kuntoutujalta itseltään saadut tiedot

- kuntoutujan luvalla eri paikoista hankitut tiedot

- kuntoutuksen aikana esille tulleet tiedot

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tarvittaessa

- kuntoutumiskertomus liitteineen palvelun tilaajalle

- kuntoutuslasku palvelun tilaajalle

- kuntoutumiskertomus kuntoutujan antaman luvan perusteella muihin paikkoihin

- kuntoutumiskertomus kuntoutujalle

Tietoja luovutetaan viranomaisille kirjallisen ja yksilöidyn pyynnön perusteella ja vain kyseisen asian vaatimassa laajuudessa.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto talletetaan erikseen tähän tarkoitukseen varattuun lukittuun tilaan, jonka käyttöä valvotaan.

Sähköisen asiakastietojärjestelmän käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin, salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan. Tietoja saavat käyttää vain kuntoutujan asianhoitoon liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt ja siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa edellyttävät. Palvelinten varmistuskopiot otetaan tietohallinnon/Acio Oy toimesta.

 

9. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

 

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen

Tarkastus- ja virheen korjaamisoikeuden toteuttaminen ja organisointi:

Jokaisella on oikeus tarkistaa rekisteriasioita hoitavilta henkilöiltä, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. (Henkilötietolaki 26§).

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä korjattava virheellinen tieto. (Henkilötietolaki 29 §).