Käytämme evästeitä parantaaksemme palveluamme.
Lue lisää

 

Innomarin ammatillisen kuntoutuksen palvelut

Tarjoamme ammatillisen kuntoutuksen palveluita työeläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöille. Työtapamme on yksilöllinen, joustava ja tuloksellinen. Meillä on vankka kokemus eri alojen kuntoutujien työhönpaluun tukemisessa. Ammatillisen kuntoutuksen palveluihimme kuuluvat mm. alkuhaastattelu, työhönpaluu- ja koulutussuunnitelmien laatiminen sekä työkokeilujen järjestäminen.

Onnistuneella ammatillisen kuntoutuksen prosessilla pystytään merkittävästi edistämään jäljellä olevan työkyvyn säilymistä ja mahdollistaa työuran jatkumisen.

 

Ammatillisen kuntoutuksen suunnittelu

Suunnitteluprosessi alkaa kuntoutussuunnittelijan tekemällä alkuhaastattelulla tai tilannekartoituksella, jossa selvitetään kuntoutujan terveydellinen, ammatillinen ja sosioekonominen tilanne, motivaatio ja tavoitteet, sekä hänen oma arvionsa ammattitaidostaan ja työkyvystään eri osa-alueittain. Teemme työhönpaluusuunnitelman yhteistyössä kuntoutujan kanssa ja tuemme häntä tiedon hankinnassa sekä erilaisten hakemusten ja sopimusten tekemisessä. Käymme läpi kuntoutussuunnitelman kuntoutujan ja toimeksiantajan kanssa. Tuemme kuntoutujan sitoutumista ammatillisen kuntoutuksen prosessiin. Toisinaan osoittautuu, että edellytyksiä ammatilliselle kuntoutukselle ei ole. Tällöin kuntoutujan kanssa ei edetä alkuhaastattelua pidemmälle.

 

Työkokeilu

Etsimme yhdessä kuntoutujan kanssa terveydentilalle paremmin soveltuvan työkokeilupaikan, hyödyntäen aiempaa koulutusta ja työhistoriaa mahdollisuuksien mukaan. Työkokeilussa selviää, miten uudet tehtävät sopivat kuntoutujan terveydentilaan ja ammatillisiin valmiuksiin. Työkokeilu kestää 1-3 kuukautta ja työaika on yleensä aluksi vain puolet normaalista työajasta. Olemme kuntoutujaan yhteydessä työkokeilun aikana ja toimimme linkkinä kuntoutujan, työnantajan ja toimeksiantajan välillä. Arvioimme työkokeilun jälkeen työpaikkakuntoutuksen onnistumisen yhteistyössä kuntoutujan ja työnantajan kanssa ja teemme siitä toimeksiantajalle yhteenvedon toimintasuosituksineen.

 

 

Työhönvalmennus

Onnistuneen työkokeilun jatkoksi kuntoutuja voi jatkaa työhönvalmennukseen tai etsimme hänelle soveltuvan uuden työhönvalmennuspaikan, jossa kuntoutuja pääsee opettelemaan uusia työtehtäviä. Työtehtävien haltuun ottamisen lisäksi työhönvalmennukseen sisältyy työssäoppimisen tukena monimuotona toteutettavaa kurssitusta tai lyhyitä koulutusjaksoja (lähipäiviä). Työhönvalmennuksen tavoitteena on kuntoutujan jatkaminen uusissa tai uudistetuissa työtehtävissä.

 

Uudelleenkoulutus

Kuntoutujan työhönpaluu voi edellyttää myös täysin uuden ammatin opiskelua. Uudelleenkoulutus voi tapahtua käytäntöön painottuvalla oppisopimuksella tai päiväopintoina. Teemme tiivistä yhteistyötä pohjoissuomalaisten koulutusorganisaatioiden kanssa ja tuemme kuntoutujia heidän opintojensa alkutaipaleella.

Pidämme kaikissa kuntoutuksen prosessin vaiheissa yhteyttä kuntoutujaan, työkokeilu- tai työhönvalmennuspaikkaan sekä toimeksiantajaan. Palvelumme tukevat ammatillista kuntoutusprosessia ja parantavat kuntoutujan mahdollisuuksia jatkaa työelämässä.

 

Ammatillisen kuntoutuksen palvelu yrittäjälle tai yrittäjyyttä harkitseville

Ammatillisena kuntoutuksena voidaan tukea työhönpaluuta myöntämällä henkilölle elinkeinotukea yritystoiminnan perustamiseen, muokkaamiseen tai ammatinharjoittamiseen. Elinkeinotukea voidaan myöntää myös niille kuntoutujille, jotka aikovat työllistää itsensä ryhtymällä yrittäjiksi. Uutta yrittäjää voidaan tällöin tukea yrityksen alkuinvestoinneissa. Yrittäjän työhönpaluuta voidaan tukea myös työkokeilulla, työhönvalmennuksella, oppisopimuksella, kuntoutusrahalla tai kuntoutuskorotuksella.

Jos ammatilliseksi suunnitelmaksi muodostuu yrittäjänä toimiminen, tulee työeläkeyhtiölle elinkeinotuen myöntämistä varten toimittaa selvitys suunnitteilla olevasta yrityshankkeesta ja yrittäjätoiminnasta. Lisäksi tarvitaan erillinen lausunto yritystoiminnan kannattavuudesta.

 

Innomari-tiimi

 

Innomari toimii osana StaffPoint-konserniin kuuluvaa valmennusyhtiö Spring House Oy:tä. Me haluamme olla muutakin kuin ääni puhelimessa tai nimi sähköpostin lopussa.

 

Marianne Miettunen

Marianne hoitaa Innomarissa kuntoutuspäällikön tehtäviä. Ennen Innomarin perustamista hän työskenteli 11 vuotta Sodexolla mm. päätoimisena työsuojeluvaltuutettuna ja tyky-koordinaattorina. Hän toimi myös yhden vuoden YK:n rauhanturvaajana Libanonissa. Palvelujen tuottamisen ja johtamisen amk-tutkinnon lisäksi Mariannella on ammatinopettajan pätevyys sekä mm. kasvatustieteen ja kuntoutuksen aineopinnot.

 

Pasi Riihiaho

Työkykyvalmentajana työskentelevä Pasi on kuulunut yrityksen vakiokokoonpanoon vuodesta 2008 alkaen. Työnkuva on vuosien varrella muuttunut ja rooli on vaihtunut työurien suunnitteluun. Ennen Innomariin tuloaan Pasi teki perhetyötä 7 vuoden ajan lastentarhanopettajana pääkaupunkiseudulla ja työskenteli 10 vuotta erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä matkailualalla. Pasilla on pohjakoulutuksena varhaiskasvatuksen tutkinto ja hän valmistui kuntoutusohjaajaksi (AMK) vuonna 2013.

 

Aila Oikarinen

Työkykyvalmentaja Aila on toiminut opinto-ohjaajana ja kuraattorina yli 10 vuotta toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa ja ennen sitä hän työskenteli lasten- ja nuorten ohjauksen alalla. Ailan vahvuuksia ammatillisen kuntoutuksen suunnittelussa ovat ohjaaminen, tukeminen ja koulutusjärjestelmän tuntemus. Sosionomin (AMK) koulutuksen lisäksi Ailalla on yhteisöpedagogin sekä ammatillisen opettajan ja opinto-ohjaajan koulutukset. Itsekin ammatillisen kuntoutuksen v. -96- 99 läpikäyneenä (maatalon emännästä nuoriso-ohjaajaksi), Ailalla on asiaan myös kokemuksen tuomaa arkipäivän asiantuntijuutta.

 

Terhi Saarikoski

Terhi on koulutukseltaan sosionomi (AMK). Ennen Innomarille tuloa hän on työskennellyt sosiaali- ja terveysalalla eri asiakasryhmien parissa, erityisosaamisenaan asiakkaiden työelämään tukeminen ja ohjaus soveltuvan alan löytämiseen. Viime vuodet Terhi on tehnyt työtä ammatillisen kuntoutuksen parissa Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella.

 

Pyry

Pyry hoitaa Innomarissa hyvän mielen virkaa. Jos sinulla käy tuuri, voit tavata minut samalla kun pidät palaveria emäntäni kanssa. Paiskataan käpälää kun nähdään!