Käytämme evästeitä parantaaksemme palveluamme.
Lue lisää

Tutustu valmentajiimme!

Terhi Saarikoski työkykyvalmentaja: Yksin ei tarvitse eteenpäin yrittää!

Hei!  

Teen työkykyvalmentajan tehtäviä eli autan työeläkeyhtiöiden lähettämiä asiakkaita löytämään reitin takaisin työelämään sairaudestaan tai vammastaan huolimatta. Työhistoriani koostuu aikuisväestön ohjaamisesta liki 20 -vuoden ajalta julkisella ja yksityisellä sektorilla, myös esimieskokemusta on kahdeksan vuoden ajalta. Työeläkekuntoutusta olen tehnyt noin 7 vuotta. Nykyisin toimin työkykyvalmentajan työni lisäksi yrittäjänä tehden yksityisesti uraohjausta ympäri Suomea tuleville asiakkailleni.

Koulutukseltani olen sosionomi AMK. Lisäksi minulla on opintoja sosiaalipolitiikan, sosiaalityön sekä teologian saralta. Olen kouluttautunut personal traineriksi ymmärtääkseni lisää ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja pystyäkseni ohjaamaan heitä paremmin kohti hyvinvointia. Tällä hetkellä suoritan yrittäjän ammattitutkintoa Suomen Yrittäjäopistossa sekä uraohjaajan erikoistumisopintoja Oulun ammattikorkeakoulussa.

Valmennustyötä teen, koska haluan auttaa ihmisiä kohti mielekästä työelämää. Työllä on suuri merkitys ihmisen hyvinvointiin ja elämään kokonaisuudessaan, eikä sen merkitystä yhtenä kokonaishyvinvoinnin kivijalkana voida ohittaa.

Lähde rohkeasti ammatillisen kuntoutuksen avulla kohti työelämää. Yksin ei tarvitse eteenpäin yrittää vaan saat tarvittaessa apua päästäksesi eteenpäin. Askelten ei tarvitse olla suuria, kun ne ottaa yhdessä!

Pasi Riihiaho, työkykyvalmentaja: Muutos on mahdollisuus ja askel uuteen alkuun!

Hei,

Toimin asiakasohjauksessa ja laadin ammatillisen kuntoutuksen suunnitelmia yhdessä Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueen kuntoutujille. Olen vuodesta 2008 saakka työskennellyt työvoimahallinnon, työeläke ja vahinkovakuutus asiakkuuksien parissa. Tehtävinä työhönpaluu- ja koulutussuunnitelmien laatiminen. Koulutukseltani olen kuntoutusohjaaja Amk 2013. Pidän asiakastyöstä, koska se tuo työhön mielekkyyttä ja monimuotoisuutta.

Muutos on mahdollisuus ja askel uuteen alkuun!

Piia Kratch, kuntoutuspäällikkö, työeläke- ja vahinkokuntoutus/ työkykyvalmentaja: Räätälöidän urapolkusi juuri sinulle sopivaksi

Toimin Springhousella työkykyasiantuntijana sekä työkykypalveluiden kehittämispäällikkönä. Työni ytimessä on ihmisten uudenlaisten urapolkujen mahdollistajana oleminen sekä mukana kulkeminen. Työssäni teen asiakastyön lisäksi ammatillisen kuntoutuksen vaikuttavuuteen ja prosesseihin liittyvää kehitystyötä. Haluan olla mukana kehittämässä kuntoutuksen kenttää ja osatyökykyisten työllistämiseen liittyviä palveluita valtakunnallisesti ja edelläkävijänä.

Osaamiseni ytimessä on ihmisten kohtaaminen, kuuntelu sekä yllättävienkin ratkaisujen sekä polkujen löytäminen. Olen työmarkkina-asiantuntija, jolla on vahva osaaminen alueellisesti työllisyyteen ja pätevyyksiin sekä koulutuksiin liittyen. Räätälöidyt polut asiakaskohtaisesti ovat mielestäni parhaita ratkaisuja työhön paluun suunnittelun tueksi. 

Koulutukseltani olen Terveystieteiden Maisteri ja mukana myös Kauppakorkeakoulun, yhteiskuntapolitiikan sekä kaupallisen tuottajan opintoja monipuolisesti. Urallani olen tehnyt paljon ohjaustyötä lasten ja nuorten parissa teemana erityisesti syrjäytymisen ehkäisy ja ryhmädynamiikan vahvistaminen. Samoin kokemusta on kertynyt aikuisten uraohjauksesta sekä yksilö- että ryhmätasolla vuosien ajalta. Nuorempana kokemusta myös vuosien ajan asiakaspalvelutöistä.

Aila Oikarinen, työkykyvalmentaja, Pohjois-Suomi: Ole avoin muutokselle ja anna itsellesi mahdollisuus!

Tervehdys! 

Olen Aila Oikarinen työkykyvalmentaja/Nuotti-valmentaja, toimipaikkani pääosin Pohjois-Suomi. Innomarilla teen töitä ammatillisen kuntoutuksen parissa työkykyvalmentajana Pyhäjärveltä Rovaniemelle. Springhousessa toimin Nuotti-valmentajana Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Olen työskennellyt monipuolisesti kasvatus- ja ohjausalalla viimeiset 21 v. Ennen nykyistä työtäni työkykyvalmentajana olin ammatillisessa oppilaitoksessa hanketyöntekijänä => opinto-ohjaajana/kuraattorina n. 13 v. Koulutukseltani olen sosionomi (amk), yhteisöpedagogi (amk) ja minulla on myös ammatillisen opon ja opettajan pätevyys sekä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan opistotutkinto. Ohjaaminen, tukeminen ja ihmisten kanssa työskentely, ovat minulle tärkeitä. Itsekin ammatillisen kuntoutuksen läpikäyneenä (opiskellen maatalon emännästä nuoriso-ohjaajaksi) koen, että minulla on annettavana myös kokemuksen tuomaa arkipäivän asiantuntijuutta


Ole avoin muutokselle ja anna itsellesi mahdollisuus!

Alexandra Malanin, Työkykyvalmentaja:
Oli edessäsi valmis suunnitelma tai vasta tyhjä paperi, yhteistyössä on voimaa!  

Tervehdys!

Toimin Spring Housella ammatillisen kuntoutuksen työkykyvalmentajana. Minulla on yli 10 vuoden työkokemus sosiaali- ja terveysalalta; mm. neurologisesta hoito- ja kuntoutustyöstä, sosiaalisesta kuntoutuksesta, mielenterveystyöstä sekä työhönvalmennuksesta. Koulutukseltani olen sosiaaliseen kuntoutukseen suuntautunut sosionomi YAMK, diakoni ja mielenterveystyöhön suuntautunut lähihoitaja. Erilaiset ihmiset haasteineen ja onnistumisineen sekä yksilöllisten ratkaisujen löytäminen yhdessä asiakkaan kanssa innostavat työssäni eniten. Oli edessäsi valmis suunnitelma tai vasta tyhjä paperi, yhteistyössä on voimaa!

Jaana Bister Kuntoutuspäällikkö/ työkykyvalmentaja:
Työskentelen tässä tehtävässä, jotta asiakkaamme tulisivat kohdatuiksi, eivät ohitetuiksi

Hei! Työskentelen Spring House Oy:ssä kuntoutuspäällikön ja työkykyvalmentajan tehtävissä. Minulla on vankka kokemus kuntoutuspalveluissa toimimisesta, samoin työterveyshuoltotyöstä. Opintoni koostuvat fysio- ja työfysioterapian opinnoista, palveluiden kehittämisestä ja henkilöstöjohtamisesta. Työskentelen tässä tehtävässä, jotta asiakkaamme tulisivat kohdatuiksi, eivät ohitetuiksi. 

Sanna Salminen, toimialajohtaja, työkykypalvelut, Innomari-Spring House oy 

Spring Housessa me uskomme, että vaikka ihmisellä olisi jokin haaste – sairaus, vamma tai muu este – jokaisella on mahdollisuus työhön, kunhan sopiva työ ja tuki löytyvät. Työssäkäynnin mahdollisuus on jokaiselle työhön kykenevälle ja motivoituneelle ihmiselle tärkeä yhdenvertaisuuden kulmakivi. 

Eija Aro, työkykyvalmentaja: Uskon vahvasti, että meillä kaikilla on paikka tässä maailmassa.

Hei! Toimin Spring House Oy:lla työkykyvalmentajan tehtävissä. Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi AMK. Olen suorittanut myös työvalmennuksen erikoisammattitutkinnon sekä ammatillisen opettajakoulutuksen. Kiinnostusta on löytynyt matkan varrella myös kasvatustiedettä, sosiaalityötä ja erityispedagogiikkaa kohtaan. Työhistoriani polku kulkee perusnuorisotyöstä työpajakentän, työllisyysprojektien, työllisyyspalveluiden ja uravalmennuksen kautta ammatillisen kuntoutuksen pariin. 

Valmentamisessa minua kiehtoo erityisesti asiakkaan osallisuus oman tulevaisuutensa pohtimiseen. Yksilön ja erilaisuuden kunnioittaminen on tärkeää. Uskon vahvasti, että meillä kaikilla on paikka tässä maailmassa.

Annukka Viikari, työkykyvalmentaja: Uskalla unelmoida! Rakennetaan portaat tavoitteitasi kohti.

Moikka! Toimin Spring Housella työkykyvalmentajana. Koulutukseltani olen sairaanhoitaja ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Olen työskennellyt lastensuojelussa, lastenpsykiatriassa sekä vaikeaa syömishäiriötä sairastavien kanssa. Olen oppinut, että pienillä asioilla on iso merkitys ja haastavatkin asiat voivat muuttua voimavaroiksi.

Kukaan meistä ei selviä elämässä yksin, vaan kaikki tarvitsevat jossakin kohtaa apua ja tukea. Olen iloinen pystyessäni auttamaan. Jokainen ansaitsee mahdollisuuden ja jokaisessa meissä on vahvuuksia, jotka täytyy löytää toisen avulla. Etsitään yhdessä juuri sinun näköisesi ratkaisu!

 

 

Riitta Alatalo, työkykyvalmentaja: Etsitään yhdessä uusi suunta kohti työelämää 

Toimin Spring Housessa työkykyvalmentajana. Autan asiakkaitani löytämään vahvuutensa ja palaamaan työhön poissaolon jälkeen tai löytämään aivan uuden työuran. Itsekin aikuisena alanvaihtajana ja opiskelijana tiedän työuran vaihtamisen mahdolliset haasteet ja voin samaistua asiakkaan tilanteeseen. 

Koulutukseltani olen toimintaterapeutti (AMK). Toimintaterapiataustani tukee asiakkaiden vahvuuksien tunnistamista työhön palaamisen ja työssä pysymisen tukemisessa. Lisäksi minulla on työkokemusta yritysten henkilöstöhallinnon tehtävistä, aiempi koulutukseni on tradenomi (AMK). Minulla on myös työkykykoordinaattorin koulutus ja olen kasvattanut osaamistani mm. kognitiotieteen ja neuropsykologian opinnoilla.  

Valmentamisessa minua kiehtoo erityisesti asiakkaan toimijuus oman tulevaisuutensa pohtimisessa ja suunnittelussa. Toimin aina asiakaslähtöisesti ja aidosti asiakasta kuunnellen. Luottamuksellisessa vuorovaikutuksessa toimien etsimme yhdessä ratkaisuja asiakkaan henkilökohtaisista vahvuuksista ja tarpeista lähtien.  

 

Joonas Vetämäjärvi, työkykyvalmentaja: Kyllä me sinulle suunnan löydämme!

Työskentelen Spring Housessa työkykyvalmentajana ammatillisen kuntoutuksen palveluissa. Minun tavoitteeni on auttaa sinua löytämään oma polkusi sekä jatkamaan työuraasi suunnassa, joka on paitsi työllistävä, myös sinulle mielekäs. Pyrin kohtaamaan ihmiset ihmisinä ja keskustelemaan läpi suunnitelmat kiviä ja kantoja käännelleen, niin että soveltuva polku sinulle löytyy. Työskentelyssämme sinä olet keskiössä ja aktiivinen toimija – minä olen työmarkkinat tunteva leppoisa luottopakki.

Koulutustaustaltani olen sosionomi (AMK) sekä työvalmentaja (EAT). Työhistoriaa minulla on erilaisten työllistymiseen ja valmennukseen liittyvien tehtävien lisäksi myös esimerkiksi lastensuojelusta sekä rikos- ja riita-asioiden sovittelusta – monissa liemissä keitetty kokenut valmentaja siis olisi tässä tarjolla juuri sinun tueksesi. 

Sari Ruotsalainen, palvelupäällikkö: Maratonitkin juostaan yksi askel kerrallaan

Hei, toimin työkykyvalmentajana Spring Housella. Ennen Spring Housea olen ennättänyt työskennellä erialaisissa sosiaali- ja terveysalan tehtävissä noin 22 vuoden ajan mm. lähihoitajana ja sairaanhoitajana. Minulla on kokemusta myös esimies- ja asiantuntijatehtävistä noin 7 vuoden ajalta, lisäksi olen päässyt tutustumaan myös mm. yritysvalmennukseen. Sosiaali- ja terveysalan lisäksi minulla on kokemusta myös kaupan alalta sekä maa- ja metsätaloudesta. Mikäli omat työelämän rutiinit olisikin menneet ”rikki”, uskon että muutoksella on kaksi puolta, ja jokainen muutos on myös mahdollisuus. Toivottavasti saisin olla osa sinun muutosmatkaasi.

Leena Pennanen, työkykyvalmentaja: Moniammatillinen ratkaisukeskeinen sparraaja

Toimin Spring Housella ammatillisen kuntoutuksen työkykyvalmentajana eri työeläkeyhtiöiden asiakkaille Savon ja Keski-Suomen alueella. Ydinosaamistani on asiakkaiden osaamisen kartoituksen ja uravalmennuksen kautta uusien polkujen räätälöinti ja etenemisen tukeminen eri ammattialoille. Olen asiakaslähtöinen, voimavarakeskeinen ja empaattinen valmentaja, joka näkee ammatilliset muutostilanteet aina myös ovina uusiin mahdollisuuksiin elämässä.

Olen vuodesta 2003 saakka toiminut erilaisissa työllisyyden ohjauksen tehtävissä ja tullut työllisyysprojektien, työllisyyspalveluiden ja uravalmennuksen kautta vuodesta 2018 alkaen ammatillisen kuntoutuksen pariin.  Oman moniammatillisen taustani koen suurena rikkautena ja vahvuutenani myös nykyisessä valmennustyössäni. Minulla on Artenomi AMK, Ammatillinen opettaja AMK, Puutarhuri ja Perhepäivähoitaja tutkinnot. Lisäksi olen suorittanut mm. Neuropsykiatrinen ratkaisukeskeinen valmentaja, Tuetun työllistymisen asiantuntija, Työnantaja asiakkaana ja Työpaikkaohjaaja -koulutukset.

Tule rohkeasti, etsimme yhdessä sinua kuunnellen ja tukien uuden ammatillisen suunnan elämääsi!

Sini Viljamäki, työkykyvalmentaja: Kohtaamisen ammattilainen

Heipsuli vei! Työskentelen Spring Housella työkykyvalmentajana. Olen Yhteisöpedagogi AMK, MAMK:ssa aloitin ja XAMK:sta valmistuin vuonna 2017. Omaan rautaista kokemusta mm. avopuolen lastensuojelutyöstä ja etsivästä nuorisotyöstä. Olen kokeillut erilaisia uria löytääkseni oman polkuni. Rohkaisen siis mielelläni kaikkia uuden äärelle edes kokeilemaan, sillä erilaiset kokemukset ovat rikkaus. Olen saanut itsekin erilaisten koulutus- ja urapolkujen kautta hyvin vaihtelevia, mutta hyödyllisiä näkövinkkeleitä työelämään ja elämään muutenkin.

Yksin ei pidä, eikä tarvitse löytää ratkaisuja ja vastauksia joka asiaan. Työkykyvalmentajana tavoitteeni on löytää yhdessä sinun kanssasi sinulle sopivimmat ratkaisut ja polut. Aina on paljon mukavampaa pohtia jonkun kanssa yhdessä yksilöllisiä ratkaisuja eri näkökulmista, sillä jokainen innostuu aina jostakin! 

Tauno Ahola, palvelupäällikkö: Lempeä nallekarhu mukana muutoksessa 

Toimin työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen (TEAK) palvelupäällikkönä ja työkykyvalmentajana. Kuuntelen sinua ja kuiskaan välillä suunnasta, jota sinun kannattaa tutkia. Tuen valinnoissasi ja muutoksissa, joita haluat tehdä ja annan osaamiseni käyttöösi.

Olen koulutukseltani yhteisöpedagogi (AMK) sekä työvalmentaja (EAT). Olen opiskellut myös sosiaalipsykologiaa, neuropsykologia ja psykologista valmennusta. Hyödynnän toiminnallisia menetelmiä mahdollisuuksien mukaan. Minulla on vuosien kokemus rekrytoinnista ja henkilöstötyöstä sekä kuntoutustyöstä niin KELA:n, työeläkeyhtiöiden, TE-palveluiden kuin suoraan yritystenkin kanssa. Ohjaan sinua mielelläni oikeaan suuntaan ja parhaimpien valintojen tekemiseen.